david ortiz steroids oral steroids steroids for cough steroids before and after are steroids bad for you what do steroids do to your body moon face steroids liver steroids steroids for bronchitis types of steroids how do steroids work

Przy składaniu wniosku wizowego zostaną pobrane od Ciebie dane biometryczne: zdjęcie w przypadku wizy krajowej oraz zdjęcie i odciski palców przy aplikacjach o wizę Schengen.

Jeśli w przeciągu ostatnich 59 miesięcy aplikowałeś o wizę Schengen, a Twoje odciski palców zostały pobrane, nie będzie musiał składać ich ponownie – system automatycznie przeniesie Twoje dane.

Rodzaje wiz

Przed złożeniem wniosku wizowego musisz zdecydować, o jaki rodzaj wizy będziesz się ubiegać:

Wiza Schengen (typ C)

Wiza dla osób, które zamierzają przebywać w Polsce lub w innych krajach strefy Schengen maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Oznacza to, że możesz przebywać w niej legalnie wyłącznie jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni. Na stronie Komisji Europejskiej możesz znaleźć specjalny kalkulator, pozwalający obliczyć, na jak długo możesz zostać w krajach Schengen.

O wizę Schengen w polskiej placówce dyplomatycznej możesz ubiegać się jeśli:

  • Polska jest jedynym celem Twojej wizyty w strefie Schengen;
  • jeśli odwiedzasz więcej niż jedno państwo strefy, ale Polska to główne miejsce wizyty;
  • jeśli nie jesteś w stanie określić, które z państw Schengen jest głównym celem podróży, ale po raz pierwszy granicę strefy przekraczasz w Polsce.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także wydanie tzw. wizy Schengen LTV ważnej tylko na terytorium wybranych krajów strefy.

Wiza krajowa (typ D)

Ubiegaj się o te wizę, jeśli chcesz zostać w Polsce dłużej niż 90 dni. Okres ważności tej wizy nie może jednak przekroczyć 1 roku. Musisz wybrać wniosek o wizę krajową, jeśli ubiegasz się o udzielenie azylu, repatriację albo korzystasz z uprawnień danych Ci przez Kartę Polaka.

Tranzytowa wiza lotniskowa (typ A)

Wybierz ten rodzaj wizy, jeśli planujesz wyłącznie tranzyt przez strefę międzynarodową lotniska znajdującego się w strefie Schengen i podróżujesz na podstawie paszportu jednego z poniższych państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

źródło: https://www.gov.pl/web/indie/idp