david ortiz steroids oral steroids steroids for cough steroids before and after are steroids bad for you what do steroids do to your body moon face steroids liver steroids steroids for bronchitis types of steroids how do steroids work

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir (poza regionem Ladakh). Na terytorium stanu, w tym w Śrinagarze, dochodzić może do zamachów terrorystycznych i starć ze służbami porządkowymi. W zależności od rozwoju sytuacji, władze mogą wprowadzać stan wyjątkowy. Dochodzić może do ograniczeń w transporcie drogowym i lotniczym oraz do przerw w dostarczaniu Internetu i działania sieci komórkowych.

Na pozostałym terytorium Indii, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

Szczególnie zagrożone atakami terrorystycznymi są miejsca odwiedzane przez turystów w dużych aglomeracjach miejskich. Ze względu na zamieszki na tle religijnym wskazane jest zachowanie ostrożności w miejscach skupisk mniejszości wyznaniowych.

Od grudnia 2019 r. w północno-wschodnich stanach Assam, Meghalaya, Tripura i Mizoram dochodzi do gwałtownych protestów przeciwko nowej ustawie o obywatelstwie. MSZ rekomenduje unikanie demonstracji i stosowanie się do poleceń sił porządkowych.

Odnotowuje się zwiększone zagrożenie przestępczością pospolitą. Szczególnie uważać należy na kradzieże kieszonkowe w miejscach tłumnie odwiedzanych przez turystów. Problemem są też nieuczciwi sprzedawcy, kierowcy riksz i taksówek (szczególnie na lotniskach zaleca się korzystanie wyłącznie z tzw. pre-paid taxi lub radio-taxi).

W związku z informacjami o zgłaszanych przypadkach przestępstw na tle seksualnym, których ofiarami padają również zagraniczne turystki, kobiety powinny zachować szczególną ostrożność i wystrzegać się samotnego podróżowania po Indiach.

Indie leżą w strefie aktywnej sejsmicznie. Od kwietnia do czerwca oraz od września do grudnia występuje zagrożenie cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub cyklonu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

źródło