david ortiz steroids oral steroids steroids for cough steroids before and after are steroids bad for you what do steroids do to your body moon face steroids liver steroids steroids for bronchitis types of steroids how do steroids work

Australia może podpisać umowę handlową z Indiami do końca roku. Takie informacje płyną z rządu premiera Anthony’ego Albanese po wizycie w Indiach.

We wspólnym przemówieniu z indyjskim premierem Narendrą Modi, Anthony Albanese powiedział, że oba kraje sfinalizowały umowy mające na celu zacieśnienie więzi gospodarczych i kulturalnych.

Co istotne, oba kraje zgodziły się na szybkie zawarcie umowy o kompleksowej współpracy gospodarczej. Premierzy mają nadzieję, że zostanie ona podpisana do końca roku.

Ograniczona umowa o wolnym handlu między krajami weszła w życie w styczniu, a australijskie produkty, o wartości ponad 2,5 miliarda dolarów, trafiły już do Indii.

Ogłoszono również powstanie australijsko-indyjskiej grupy zadaniowej, zajmującej się energią słoneczną, której współprzewodniczyć będzie australijska profesor Renate Egan.Oba kraje kładą nacisk na odnawialne źródła energii i ścisłą współpracę w zakresie dostarczania kluczowych minerałów, ponieważ Indie dążą do osiągnięcia 50% udziału energii odnawialnej i 30% wykorzystania pojazdów elektrycznych do 2030 r.

Podpisano również umowę o koprodukcji audiowizualnej, wspierającą miejsca pracy i twórczą wymianę w zakresie rozwoju projektów ekranowych.

Przywódcy poczynili również znaczące postępy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zobowiązali się do zwiększenia wymiany informacji.

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *