david ortiz steroids oral steroids steroids for cough steroids before and after are steroids bad for you what do steroids do to your body moon face steroids liver steroids steroids for bronchitis types of steroids how do steroids work

Pokazuje, że „Cel Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 1.2 polegający na zmniejszeniu co najmniej o połowę odsetka mężczyzn, kobiet i dzieci w każdym wieku żyjących w ubóstwie we wszystkich jego wymiarach, zgodnie z definicjami krajowymi do 2030 r., jest możliwy do osiągnięcia – i na dużą skalę”, powiedziało.

Według Global Multidimensional Poverty Index 2022 około 415 milionów ludzi w Indiach wyszło z ubóstwa w latach 2005-06 i 2019-21, przy czym wskaźnik ubóstwa spadł w tym okresie z 55 procent do nieco ponad 16 procent.

Jednak pomimo znacznych redukcji, największa liczba ubogich ludzi na świecie — 228,9 mln — mieszkała w Indiach w 2020 r. (OPHI) na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zarówno wartość MPI, jak i występowanie ubóstwa w Indiach zmniejszyły się o ponad połowę. Wartość MPI spadła z 0,283 w latach 2005-2006 do 0,122 w latach 2015-2016 do 0,069 w latach 2019-2021. Zapadalność na ubóstwo spadła z 55,1 proc. w latach 2005-2006 do 27,7 proc. w latach 2015-2016 do 16,4 proc. w latach 2015-2016.

Dane nie odzwierciedlają jednak zmian po pandemii. Pandemia Covid-19 może opóźnić postępy w ograniczaniu ubóstwa na świecie o 3-10 lat, stwierdza raport, dodając, że najnowsze dane na temat bezpieczeństwa żywnościowego ze Światowego Programu Żywnościowego sugerują, że liczba osób żyjących w kryzysach żywnościowych lub gorzej wzrosła do 193 mln w 2021 r.

„Pomimo postępów ludność Indii pozostaje podatna na narastające skutki pandemii COVID-19 oraz rosnące ceny żywności i energii. Priorytetem powinny być zintegrowane polityki mające na celu przeciwdziałanie trwającym kryzysom żywieniowym i energetycznym” – stwierdził.

Wskaźnik ubóstwa spadł z 36,6 proc. w latach 2015-2016 do 21,2 proc. w latach 2019-2021 na obszarach wiejskich i z 9,0 proc. do 5,5 proc. w miastach – wynika z raportu MPI.

Spadek ubóstwa pokazuje, że „Cel Zrównoważonego Rozwoju 1.2, polegający na zmniejszeniu co najmniej o połowę odsetka mężczyzn, kobiet i dzieci w każdym wieku żyjących w ubóstwie we wszystkich jego wymiarach, zgodnie z definicjami krajowymi do 2030 r., jest możliwy do osiągnięcia – i przy skali” – czytamy w raporcie.

W raporcie stwierdzono, że najbiedniejsze stany w kraju najszybciej zmniejszały ubóstwo, a deprywacje we wszystkich wskaźnikach znacznie spadły wśród ludzi ubogich. Ubóstwo wśród dzieci spadało szybciej w wartościach bezwzględnych, chociaż Indie wciąż mają największą liczbę biednych dzieci na świecie. Więcej niż jedno na pięcioro dzieci w Indiach jest biedne (21,8 procent, czyli 97 milionów) w porównaniu z około jedną siódmą dorosłą osobą (13,9 procent).

Globalny wskaźnik ubóstwa wielowymiarowego jest kluczowym międzynarodowym zasobem, który mierzy dotkliwe, wielowymiarowe ubóstwo w ponad 100 krajach rozwijających się i został po raz pierwszy uruchomiony w 2010 r. przez OPHI i Biuro Raportów o Rozwoju Społecznym UNDP.

MPI monitoruje deprywacje w 10 wskaźnikach obejmujących zdrowie, edukację i poziom życia i obejmuje zarówno występowanie, jak i intensywność ubóstwa.

Najczęstszy profil, dotykający 3,9 procent ludzi ubogich, obejmuje deprywacje w czterech wskaźnikach: odżywianie, paliwo do gotowania, warunki sanitarne i mieszkalnictwo. Ponad 45,5 mln osób ubogich jest poszkodowanych tylko w tych czterech wskaźnikach. Spośród tych osób 34,4 miliona mieszka w Indiach, 2,1 miliona w Bangladeszu i 1,9 miliona w Pakistanie – co czyni ten profil „głównie południowoazjatyckim profilem” – czytamy w raporcie MPI.

„Postępy Indii pokazują, że ten cel (Cel Zrównoważonego Rozwoju 1.2 dotyczący zmniejszenia ubóstwa) jest możliwy do zrealizowania, nawet na dużą skalę” – czytamy w raporcie, dodając, że Indie wykazują znaczną redukcję wszystkich 10 wskaźników.

Dane z lat 2019-2021 pokazują, że około 4,2 procent populacji żyje w skrajnym ubóstwie, a około 18,7 procent ludzi, mniej więcej tyle samo, co w latach 2015-2016, jest narażonych na ubóstwo.

„Dwie trzecie tych ludzi żyje w gospodarstwie domowym, w którym przynajmniej jedna osoba jest pozbawiona odżywiania – niepokojąca statystyka. Opierając się na danych o populacji z 2020 r. dla Indii, ma zdecydowanie największą liczbę biednych ludzi na świecie (228,9 mln), a następnie Nigerię (96,7 mln prognozowanych na 2020 r.)” – napisano.

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *